Já tu ale vůbec nejsem - to ta skartovačka vedle mě udělala